Globálne EKOlogické problémy

Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.

Vykorisťovanie zeme

 
Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.