Globálne EKOlogické problémy

Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.

Ťažba surovín

Ťažba surovín

baňalom                                         Rozdelenie surovín:


Môžeme ich rozdeliť z viacerých hľadísk napr. Tuhé, plynné
a kvapalné; vyčerpateľné, obnoviteľné, nevyčerpateľné a pod.


                         Spôsoby ťažby:

Hlavné spôsoby ťažby sú podzemná (v bani) a povrchná ( v lome).

                        Obnoviteľné suroviny:

Napr. drevo, lebo stromy sa môžu znovu zasadiť. Pri ťažbe
dreva sa však vyrubujú lesy, čo je ďalší Ekologický problém.
Rastliny a živočíchy prichádzajú o domov a zdroj potravy,
znižujú sa zásoby kyslíka.

                        Nevyčerpateľné suroviny:

Môžeme ich čerpať neustále ( slnečná, veterná energia).

                        Vyčerpateľné suroviny:

Pri ich ťažbe sa znižujú ich zásoby a pri dnešnej ťažbe
sa zásoby čoskoro vyčerpajú. Napr. ropa môže byť absolútne
vyťažená už o 10 rokov, zásoby zemného plynu vystačia asi na
30 rokov a pod.

                        Ako tomu zabrániť:

Recyklovať neobnoviteľné zdroje (napr. recyklovať odpad
po ťažbe), nahrádzať ich nevyčerpateľnými zdrojmi ( namiesto
tepelných elektrárni  budovať solárne)

                          Odpad:

Po ťažbe vzniká odpad, ktorý môže znečistiť prostredie.

                     Doplnkové obrázky:

LOMDREVO

ropabaňa              
                      
Žádné komentáře
 
Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.