Globálne EKOlogické problémy

Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.

Smog

Smog

nad mestom


                                                Vznik:


Smog vzniká najmä vo veľkých mestách z výfukových plynov,
exhalátov tovární a pod. Taktiež vzniká aj v zime na dedinách,
kde je ich pôvod v spaľovaní dreva na kúrenie a vzniku dymu.

                            Čo spôsobuje:

Spôsobuje nad mestami doslova mraky dymu, exhalátov a iných škodlivín. Môže spôsobiť aj dýchacie problémy.
Nakoľko v smogu sú aj oxidy síri a dusíka a vodné pary,
môžu sa tvoriť kyslé dažde.


                        Ako mu zabrániť:

Znížením exhalátov z tovární a automobilovej dopravy.


                       Doplnkové obrázky:


smog  vznikZemautámesto city
Poslední komentáře
22.10.2015 15:51:40: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}[16][17]
 
Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.