Globálne EKOlogické problémy

Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.

Škodlivé chemikálie

Škodlivé chemikálie

chémia


                                      Druhy škodlivých chemikálii:

Poľnohospodárstvo: Umelé hnojivá, postreky,
domácnosti: Čistiace prostriedky,
priemysel: tuhé odpady, ...


                          Vznik:

Vznikajú v domácnostiach, poľnohospodárstve i v priemysle.


                       Čo spôsobujú:

Obsahujú jedovaté zložky, ktoré môžu znečistiť vodu, pôdu
i ovzdušie. Môžu spôsobiť závažné zdravotné problémy
alebo alergie. Postreky a pesticídy na ovocí a zelenine
sa môžu dostať do človeka alebo zvieraťa. Jednotlivé
škodlivé chemikálie však majú ďalšie vlastné problémy
(môžu byť výbušné so vzduchom alebo rádioaktívne).


                    Ako im zabrániť:

Používať neškodné chemikálie namiesto škodlivých,
ovocie a zeleninu si pred konzumáciou umyť a iné.

                   Doplnkové obrázky:

lieky a drogy
čistiaci prostriedokzelenina dusikaté hnojivochemikália
Poslední komentáře
11.06.2009 12:54:22: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
11.06.2009 12:54:05: takto posobia na ludismiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
11.06.2009 12:53:32: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
10.12.2008 11:59:53: smiley${1}smiley${1}
 
Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.