Globálne EKOlogické problémy

Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.

Kyslé dažde

Kyslé dažde

                                              
                                    Vznik:

Kyslé dažde vznikajú reakciou oxidov dusíka NOx a oxidov síri
SO2 a SO3 s vodou v podobe vodných pár.
Príklad takejto reakcie:
SO2 + H2O → H2SO3
Nebezpečné oxidy sa dostávajú do ovzdušia najmä ako výfukové plyny motorových z motorových vozidiel a exhalátov
z továrenských komínov.

                        Čo spôsobujú:

Ohrozujú mikroorganizmy v pôdnom i vodnom prostredí. Rastlinám poškodzujú korene aj listy. Majú vplyv aj na stavby, rozožierajú fasády domov, poškodzujú ich a následne zničia.
Taktiež poškodzujú pôdu, zabíjajú ryby v jazerách a sú jedným z hlavných ničiteľov stromov. Ľudia sú závislí na potrave, vode a vzduchu, ktorý dýchajú. Znečistenie kyslými dažďami  spôsobuje dýchacie problémy. V USA spôsobia 50 000 úmrtí ročne.
Smog, pôvodca kyslých dažďov, ženie vetry z veľkých priemyselných centier do hôr a lesov. prenášajú kontamináciu ľahko a rýchlo zo zdroja znečistenia do oblastí, kde emisie nie sú.
 
                     Ako im zabrániť:

Zabrániť sa im dnes už nedá, ale možno ich znížiť a to znížením exhalátov a výfukových plynov ( jazdiť menej autom).

 
                      Prvé kyslé dažde:

Prvý raz upozornil na kyslé dažde anglický chemik Smith v roku 1852 v okolí Manchestra v súvislosti so zadymeným prostredím. Odborníci sa začali venovať kyslým dažďom až v roku 1967. Kedysi kyslé dažde spôsobovali sopky, močiare  a planktón v oceánoch.

                      Doplňujúce obrázky:

Továrenský komín            Dopravná zápcha                
Elektráreň
     Stop výfukovým plynom  Poslední komentáře
11.05.2015 18:05:46: super aspon som sa nieco nove naucila smiley${1}smiley${1}smiley${1}
14.12.2014 11:33:31: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
14.12.2014 11:33:03: smiley${1}smiley${1}
14.12.2014 11:32:48: smiley${1}smiley${1}smiley${1}
 
Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.