Globálne EKOlogické problémy

Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.

Presný čas

 
Globálne EKOlogické problémy treba riešiť.